Nasdaq Bileşik Endeksi Nedir?

Nasdaq'ın bileşik endeksi, yatırımcıların anlaması için karmaşık görünebilir. NASDAQ'da listelenen hisse senetlerinin piyasa değeri ağırlıklı endeksinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ayrıntılı bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.

Elektronik bir borsa olan Nasdaq, dünyanın en büyük ve en yüksek puan alan borsalarından biridir. Borsa, dünyanın birçok yerinden büyük multi-milyon dolarlık şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Birçok ülkede büyük firmalar tarafından borsanın brüt olarak benimsenmesine yardımcı olan işlemi için elektronik bir model kullanır. Bir şirketin hisse senetlerine dünyanın herhangi bir yerinden mevcut ve potansiyel yatırımcıların kolayca erişebilmesini sağlayan bir borsada işlem görmenin faydası, Nasdaq borsasını birçok şirket için popüler bir seçenek haline getirdi. Nasdaq borsalarında işlem gören tüm şirketlerin bileşimi, Nasdaq bileşik endeksi ile temsil edilen şeydir. Başka bir deyişle, Nasdaq bileşik endeksi, Nasdaq borsasında işlem gören hemen hemen tüm şirketlerin kaydına sahip bir borsa endeksidir. Ayrıca, Nasdaq borsasında işlem gören tüm şirketlerin piyasa değeri ağırlıklı bir endeksi olarak kabul edilir.

Nasdaq'ın borsada öne çıkması, endeksini yüksek oranda etkiliyor. Bu nedenle Nasdaq bileşik endeksi dünyanın en popüler ve en çok takip edilen borsa endekslerinden biridir.

Yatırımcılar, yatırım kararları vermeden önce her zaman bir hisse senedi hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirilmek isterler. Borsa endeksi, yatırımcılara karar verme süreçlerinde yardımcı olan etkili bir araçtır. Bu nedenle, Nasdaq bileşik endeksi, Nasdaq'taki mevcut tüm hisse senetleri için bir izleyici gibi çalışır. Yatırım kararları vermeden önce yatırımcılara Nasdaq'ta listelenen hisse senetleri hakkında iyi bilgiler sağlamak için piyasa performansları hakkında bir fikir verir.

Endeks Tarihi

Nasdaq bileşik endeksi Nasdaq tarafından icat edildi. Endeksin başladığı tarihteki değeri 100'dü. Endeks yıllar içinde büyük ölçüde büyüdü ve piyasadaki diğer büyük endekslerden daha iyi performans göstermeye başladı. Bu, giderek daha fazla kişinin dizini takip etmesine neden oldu ve bu da dizinin değerinde önemli bir artışa neden oldu.

Endeks, yatırımcıların ilgisinin internete meyilli şirketlere çekildiği 1999 yılında çok önemli bir yükseliş yaşadı. Bu, Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji firmaları üzerinde büyük yoğunlaşmalara yol açtı. Böylece Nasdaq Composite, genel teknoloji endüstrisinin Nasdaq'taki performansının bir temsili olmaya başladı.

2007 yılı itibariyle ve on yıldan fazla bir süre sonra, endeksin dönem boyunca yaklaşık %608'lik bir kümülatif getiri ile art arda S&P 500'den daha iyi performans gösterdiği görüldü. S&P 500, piyasada yaygın olarak takip edilen bir diğer endekstir ve aynı dönemde kümülatif getirisi %236'dır.

2021'in sonları itibarıyla endeks 3000'den fazla menkul kıymete ev sahipliği yapmıştır.

Nasdaq Bileşik Endeksini Anlamak

Nasdaq bileşik endeksi tarafından benimsenen metodolojiyi anlamak oldukça kolaydır. Daha önce de belirtildiği gibi, endeks, Nasdaq'ta listelenen hisse senetlerinin değerini izlemek için bir piyasa değeri ağırlıklandırma metodolojisi kullanır.

Nasdaq bileşik endeksinin değeri, Nasdaq borsasında yer alan menkul kıymetlerin her birinin ayrı ayrı ağırlıklarının toplam değeri ile ilgili menkul kıymetlerin her birinin son fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

Sonuç şu şekildedir: raporlama amaçlarına tam olarak uymasını sağlamak için daha makul bir rakama daha da ayarlandı. Ayarlama, ilk işlemden elde edilen toplam değerin bir indeks bölücü ile bölünmesiyle gerçekleştirilir.

Nasdaq bileşik endeksi tarafından benimsenen metodoloji, endeksin işlem günü boyunca sürekli olarak hesaplanmasını ve bu arada her saniye aralıklarla raporlanmasını sağlar. Nihai olarak teyit edilen değer, işlem günlerinin ilerleyen saatlerinde bildirilir.

Nasdaq Kompozitine Dahil Olma Kriterleri

Tıpkı şirketlere hisse senedine kotelik için uygulanan prosedürler ve gereklilikler olduğu gibi. borsalarda, Nasdaq bileşimine dahil edilme kriterleri de vardır.

Menkul kıymetler, endekse dahil edilmeden önce Nasdaq bileşimindeki kriter taleplerini karşılayabilmelidir. Aşağıdaki niteliklerden herhangi birine sahip olmalıdırlar:

  • Nasdaq Listelenen Şirketler. 2004'ten önce diğer ABD pazarlarında ikili listelemenin özel durumları dışında, şirketler Nasdaq'ta kolayca listelenmiştir.
  • Amerikan Mevduat Makbuzları (ADR'ler). Endeks, dahil edildiği varsayılan menkul kıymetin, dahil edilmek üzere değerlendirilmeden önce Amerikan Mevduat Makbuzlarına (ADR'ler) sahip olmasını gerektirir.
  • Yaygın bir hisse türü. Bu, menkul kıymetlerin Nasdaq bileşik endeksine dahil edilmesi için çok önemli bir kriterdir. Bunlar, adi hisse senetleri kategorisine girmelidir.
  • Adi hisseler ve intifa hakkı hisseleri (SBI'ler). Bu, şirketin ya adi hisse senedi sistemini ya da intifa hakkı hisselerini kullandığı anlamına gelir.

Endekste yer alabilmek için öncelikle ilgili şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO) sahip olması gerekmektedir. İkinci olarak, sınırlı ortaklık çıkarları ve hisse senetleri takip edilmelidir. Sınırsız ortaklık faizi, müstakbel şirketi diskalifiye edebilir. Şirketin ayrıca hisse senetlerini takip edilebilir tutması gerekiyor.

Nasdaq Bileşik Kompozisyon

Nasdaq Bileşik Endeksi, lansmanından bu yana Nasdaq borsasında işlem gören köklü şirketlerden oluşuyor ve yol boyunca katılan daha sonra kurulan şirketler.

Diğer borsalardan Nasdaq'a geçiş yapan şirketler de var. Bu şirketlerin toplam bileşimi, teknoloji endüstrisindeki şirketlerin %48,39'unu, tüketici hizmetlerine sahip şirketlerin %19,43'ünü içermektedir. Moreso, sağlık sektöründeki şirketlerin %10,22'si de %7,21 finans şirketleri ile endekste yer alıyor. Sanayiler, tüketim malları, kamu hizmetleri, telekomünikasyon, tüketim malları, kamu hizmetleri, telekomünikasyon, petrol ve gaz ve temel malzemeler %6,85, %5,51, %0,81, %0,72, %0,55 ve %0,32 oranlarında endekste yer almaktadır. sırasıyla.

2021 itibariyle PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL), Netflix Inc (NASDAQ: NFLX), Facebook Inc (NASDAQ: FB), Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), Apple Inc (NASDAQ: AAPL) ve çok daha fazlası gibi önde gelen şirketler , Nasdaq Composite endeksinde yer alan büyük ağırlıklı şirketlerin çoğunluğunu oluşturuyor.

Nasdaq Composite ve DJIA ve S&P 500

Nasdaq bileşimine oldukça benzeyen, S&P Dow Jones Indices LLC'ye ait olan DJIA, aynı zamanda New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören önemli hisse senetlerini takip eden bir borsa endeksidir.

Temel olarak, Dow JonesEndüstriyel Ortalama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük mavi çipli şirketlerin performansını ölçer. O kadar iyi performans gösteriyor ki, genel borsa performansı hakkında geçerli güncellemeler almak isteyen kişilerin dikkatini çekiyor. Her iki hisse senedi endeksi de benzer amaçlarla işlev görse de, her iki endeksi birbirinden ayıran ve işlevlerini oldukça farklı kılan bazı dikkate değer özellikler vardır.

Farklı olarak Hisse senetlerini piyasa değerlerine göre tartan Nasdaq bileşimi, DJIA hisse senetlerini fiyatlarına göre ölçer. Bu nedenle, hisse senetlerini tartmak için her iki endeks mekanizması da büyük ölçüde farklılık gösterir.

Ayrıca, DJIA, Nasdaq bileşimi gibi yalnızca bir borsa ile sınırlı değildir, işlevleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) öne çıkar ve Nasdaq'a kadar uzanır.

Oldukça ilginç bir şekilde, Nasdaq bileşik endeksine rakip olan S&P 500 endeksi, DJIA'dan daha iyi performans gösterdiği için, konaklama kapasitesi ve diğer bazı özellikler açısından DJIA'ya da rakip olarak görülüyor.

Başka bir deyişle, S&P 500 Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 büyük şirkete ev sahipliği yaparken, DJIA aynı ulusta sadece 30'a yakın birinci sınıf şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, her ikisi de yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketleri barındırır.

Daha önce de belirtildiği gibi, S&P 500 en yaygın kullanılanlardan biridir. takip edilen ve dünyanın en büyük borsa endekslerinden biridir. Diğer birçok endeksten farklı olarak birden fazla borsa ile bağlantı kurar, NASDAQ, NYSE ve Cboe BZX Borsasından hisse senetlerini tartar. S&P 500 ile ilgili diğer bir ayırt edici faktör, hisse senetlerini serbest dolaşım ve büyük harf bazında tartmasıdır.

Nasdaq Bileşik Endeksine Nasıl Yatırım Yapılır?

Nasdaq bileşik endeksine yatırım yapmak hayal edebileceğinizden daha kolaydır. Endeks, yalnızca potansiyel yatırımcıların bir endeks fonu satın almasını gerektirir. Bu endeks fonu, endeksin özel bir kaydını tutan bir yatırım fonu veya ETF olabilir. Fidelity'nin ETF'si ile daha kolay.

Endeks fonu, ilgili endekse göre orantılı ağırlıkları olan bir endekste oluşturulan her menkul kıymete yatırım yapılmasına izin verdiğinden, Fidelity'nin borsada işlem gören fonu, geniş tabanlı Nasdaq Bileşik Endeksini takip ettiği ve aynı zamanda Nasdaq Composite'da gösterim amacıyla kullanılabilir.

Halk, endeks fonlarının zamanında izledikleri endeksle hemen hemen aynı performansı sunacağına inanıyor.

Sonuç

< p>Nasdaq karmaşıklık sorunlarını çözer. Benimsediği metodoloji, yatırımcıların anlaması için oldukça kolaydır. Makul yatırım kararları vermelerine yardımcı olmak için büyük bir yardımdır.

Daha da ilginç olanı, yalnızca endeks fonlarının satın alınmasını gerektirdiğinden, endeksin yatırım süreci oldukça kolaydır. Tüm bunlar, şirketler ve potansiyel yatırımcılar için yeterli müşteri hizmetleri sağladığı için borsanın faaliyetlerindeki ve büyüklüğündeki hızlı büyümeye büyük katkıda bulundu.

Borsanın ana odak noktası teknolojidir. sektör, teknolojinin faydalarını ve pazardaki etkilerini göz önünde bulundurarak diğer borsaların önüne geçti.

Share