Sermaye Enjeksiyonu Nedir?

Yeni veya mevcut bir işletmenin gelişmesi ve daha da büyümesi için en büyük sorumluluğu taşıyan nihai faktör sermayedir. Bu kılavuzda sermaye enjeksiyonu ve bunun gerektirdiği her şey hakkında bilgi edinin.

Bir şirket, bulunduğu sektörde kendine yer edinmeden önce, finansal faaliyetlerini uzun vadede sürdürebilecek yeterli miktarda fon yaratmalıdır. Ayrıca, onları finanse edecek ve besleyecek fon yoksa, girişimlerin arkasındaki fikir ve vizyonlar hayal gücünün ötesine geçmeyecektir. Bu nedenle, yeni ve mevcut işletmeleri kısa vadede sıkıntıya düşmekten veya iflas etmekten kurtarmak için finanse etme ve kolaylaştırma ihtiyacı, sermaye enjeksiyonunun müdahalesini gerektirmiştir. Bu kavramı keşfetmeye daha fazla dalalım.

Sermaye Enjeksiyonu Tanımı

Sermaye enjeksiyonu, yeni başlayan veya yatırım sırasında finansal olarak zorlanan bir şirkete nakit, öz sermaye veya varlık şeklinde yapılan bir yatırım türüdür.

Temel olarak, sermaye enjeksiyonları, ilgili şirkette bir özsermaye payı karşılığında karşılık olarak yapılır. Başka bir deyişle, sermaye enjeksiyonu, şirketlerin bu yolla şirketi finanse etmeye çalışan yatırımcılardan fon toplamasına yardımcı olurken, karşılığında şirket mülkiyetinin bir kısmını onlara sunar. Şirketler genellikle halka hisse ihraç ederek veya borç üstlenerek sermaye enjeksiyonu alırlar.

Özel kuruluşların yanı sıra devlet, bu şirketlerin iflasının mümkün olduğu durumlarda yeni veya sıkıntılı şirketlere de sermaye enjekte eder. genel halkı etkiler. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda hükümet, ekonominin iyiliği ve iyiliği için istikrarlarını artırmak için şirketlere sermaye enjeksiyonları sunar.

Hükümet tarafından yapılan sermaye enjeksiyon teklifleri karşılığında, genellikle ilgili şirketler veya işletmelerle bir hisse senedi hissesi pazarlığı yaparlar veya muhtemelen sermaye enjeksiyonunu bir borç yükümlülüğü olarak görürler.

Çoğu zaman, hükümet sermaye teklifinde bulunduğunda. yeni veya zor durumdaki bir işletmeye enjeksiyonlar, bu amaçla o bölgenin vergisinden elde edilen fonlardan yararlanabilir. Eylemin ekonominin büyümesini teşvik etmesi veya belki de bölge ekonomisinin düşmesini engellemesi şartıyla, bu tür durumlar için gerekçeler bulunduğundan, bu fonlar alıcı şirketler tarafından devlete iade edilemez.

Sermaye Enjeksiyonu Gerektiğinde

İşletmeler için sermaye enjeksiyonu ne kadar önemliyse, bir işletmenin her aşamasında sermaye enjeksiyonuna gerek olmayabilir’ yaşam döngüsü. Her işte sermaye enjeksiyonunu gerektiren veya garanti eden durumlar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Başlama döneminde. Her işin başında her zaman yapılacak çok şey vardır. Özellikle bir işin başlangıcında alınan kararların çoğunun genellikle deneme yanılma temelinde olması nedeniyle. Bunların hepsi başlangıç ​​aşamasında daha fazla maliyet çekiyor. Bu aşamadaki işletmeler genellikle şaşırtıcıdır ve çok az veya hiç kâr elde etmeye karşı savunmasızdır. İşletmenin uzun vadede başarılı olması gerekiyorsa, işletmelerin bu dönemde sermaye enjeksiyonu elde etmesi uygundur.
  • Ani veya bütçelenmemiş harcama durumları. Bir işletmenin hikayesinde ani veya beklenmedik harcamaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bir işletme bazı noktalarda her zaman bütçelemediği harcamalara maruz kalacaktır, bu beklenmedik kazalardan, zamanında tedavi edilmediği takdirde işletmenin faaliyetlerini etkileyebilecek teknik veya mekanik zorluklardan kaynaklanabilir. Bu durumların işin ilerlemesini sağlamak için halledilmesi için şirket, henüz kendine güvenmediği takdirde masrafları sabitlerken istikrar kazanmasına yardımcı olmak için sermaye enjeksiyonuna yer verebilir.
  • Hizmet yükseltme veya ürün çeşitlendirme ihtiyacı. Her işte bir noktada, yönetim, her zaman iyileştirme için yer olduğundan, müşterilerine daha iyi hizmet vermek veya onları memnun etmek için hizmetlerini yükseltme ihtiyacını düşünmeye başlayacaktır. Bu süreç, şirketin ürün veya hizmet yelpazesini çeşitlendirmesini gerektirebilir. Yeterli ödenek olmadan böyle bir gelişmenin tesis edilemeyeceği kesindir. Dolayısıyla şirketin elindeki süreci kolaylaştırmak için yeterli fonu yoksa sermaye enjeksiyonu ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Sermaye Enjeksiyonu Örnekleri

İtalyan bölgesinin mali hikayesinde sermaye enjeksiyonlarının en önemli örneği 2019'da yaşandı. Bölgedeki bir banka, iki yıl içinde değerinin %70'ini kaybettikten sonra kapalı tahvil satışı yoluyla sermaye aramaya karar verdi. Dönemden yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen bir kriz, bankanın büyük bir mücadele vermesine ve istikrarını geri kazanması için şirketten tutarlı bir sermaye enjeksiyonu talep etmesine neden olmuştu.

Bu teklife yanıt olarak, İtalyan hükümeti bankaya enjekte edeceği 5,4 milyar avro ve 8,3 milyar avroluk yeniden sermayelendirmenin bir parçası olarak %68'lik hisseye sahip oldu.

Araştırmaya göre, aynı şey 2008 krizi, ABD hükümetinin ekonomilerini krizin maruz kaldığı risklerden kurtarmanın bir yolu olarak finans sektörlerine yüz milyarlarca dolar enjekte etmesine neden olmuştu.

Sermaye Enjeksiyonu Avantajları

< p>Sermaye enjeksiyonları, birçok işletme için büyümenin önemli bir kolaylaştırıcısı olduğu kanıtlandığı için işletmelere birçok avantaj sağlar. İlk olarak, sıkıntı yaratan şirketlerin sorunlarını çözer ve şirketin popülaritesini artırır, yeni yatırımcılar hisse ihraç ederken şirket hakkında bilgi almaya başlayacağından markasını daha fazla tanınır hale getirir. İkinci olarak, kendine güveni olmayan şirketler, finansal zorluklarla karşılaşıldığında zamanın testine dayanabilir. Ayrıca, bir işletme hizmetlerini kolayca yükseltebilir ve yeni marka özellikleri başlatabilir. İşletmelere sermaye enjeksiyonunun bir başka avantajı, her işletmenin büyümesine yardımcı olmasıdır.

Sermaye Enjeksiyonu Riskleri

Sermaye enjeksiyonlarıyla ilişkili önemli bir risk, mülkiyetin seyreltilmesidir. Sermaye enjeksiyonu, bir şirketi hisse ihracı yoluyla birçok mülkiyete maruz bırakır. Bu nedenle, bu yalnızca şirket üzerindeki kontrolün kademeli olarak kaybedilmesi anlamına gelebilir.

İşletmenin mülkiyet hissesi, yatırımcılara hisse ihraç ettikten sonra, işletmenin gerçek sahibi için azalır ve seyreltilir. anlaşma şirketin kısmi mülkiyetini talep edebilir.

Sonuç

Sermaye enjeksiyonu, kullandığı mekanizma aracılığıyla birçok işletmenin büyümesine yardımcı oldu ve birçok işletme ve şirketin başarı öykülerine katkıda bulundu.

Bu arada sermaye enjeksiyonu da daha önce bahsedildiği gibi işletmeleri belirli risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin sermaye enjeksiyonunun faydalarından yalnızca gerektiğinde yararlanmaları önemlidir. Bu, işletmelerin sermaye enjeksiyonunun getirdiği riskleri etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacaktır.

Share