Tersine Dönüştürülebilir Senetler (RCN'ler) Nedir?

Tersine Dönüştürülebilir Senet (RCN), borç ve öz sermaye unsurlarını birleştiren karma bir menkul kıymettir. RCN, yatırımcıya, genellikle vade sonunda, yatırımlarını gelecekte hisselere dönüştürme seçeneği sunar. Bu kılavuz, RCN'lerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve neden bunlara yatırım yapmayı düşünmeniz gerektiğini ele alacaktır.

Düzenli bir konvertibl notta, ihraççı şirketini finanse etmek için borç verenden borç alır. Her şey yolunda giderse, borçlu sonunda bu krediyi ek bir faiz yüzdesiyle geri ödeyecektir. Tersine Dönüştürülebilir Notalarda (RCN'ler) durum farklıdır. Bu menkul kıymetlerden (veya menkul kıymet belirteçlerinden) birini aldığınızda, ihraççı şirkete para yatırırsınız, ancak bu, dönüştürülebilir tahvillerdeki gibi borç türü bir anlaşma değildir. RCN, belirli koşullar altında jetonlara veya fiat para birimine dönüştürebileceğiniz hisse senedi güvenliğinden başka bir şey değildir.

Bu jetonların amacı, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler kullanarak şirketleri finanse etmek için yeni bir yol yaratmaktı. aracıları ortadan kaldırıyor ve yeni başlayanlar ve yatırımcılar için her şeyi basit hale getiriyor.

Ters Dönüştürülebilir Tahvil Tanımı

Tersine Dönüştürülebilir Senetler (RCN), genellikle saf öz sermaye ve borç finansmanı arasında bir ara adım olarak kullanılan oldukça esnek bir araçtır. RCN'ler ayrıca “top-hat” Hisse senetleri, geleneksel dönüştürülebilir menkul kıymetlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş bir dönüştürme oranına sahip olmadığından, dönüştürülebilir menkul kıymetler. Bunun nedeni, hem düz borç hem de adi hisse senedi özelliklerini paylaşmalarıdır. Özellikle, ihraççının takdirine bağlı olarak nakit veya hisse senedi olarak geri ödemeye izin verirler ve yatırımcı ve ihraççı tarafından aksi belirtilmedikçe, genellikle ihraç üzerine otomatik olarak adi hisse senedine dönüşürler. RCN'ler, yatırımcılara ve ihraççılara geleneksel dönüştürülebilir menkul kıymetlerden daha fazla esneklik sunar, ancak yine de şirket kötü performans gösterirse yatırımcılara sulandırmaya karşı bir miktar koruma sağlar.

Tersine Dönüştürülebilir Senetler (RCN'ler), sahibine notu gelecekteki bir zaman diliminde adi hisse senedine dönüştürme hakkı veren gömülü bir opsiyona (dönüştürme opsiyonu) sahip borç veya hisse senedi menkul kıymetleridir. Bu tür menkul kıymetler genellikle başlangıç ​​şirketleri tarafından doğrudan halka açık piyasalarda menkul kıymet ihraç edemedikleri, ancak özel ihraçtan sonra buna izin verilebilecekleri zaman verilir. Dönüştürme fiyatı, WEISS'te veya birincil borsalardaki hisse senetleri için genellikle piyasa fiyatlarından daha düşük olan piyasa fiyatlarında belirlenebilir.

Örneğin, WEISS'in şirketinizin adi hisse senedinin bugün hisse başına 1$ değerinde olduğunu belirlediğini ve yatırımcınızın dönüşüm fiyatını hisse başına 25 sent olarak belirlediğini varsayalım. Bu durumda sermaye artırmak için bu seviyenin altında bir değerlemede derhal yeni sermaye ihraç etmeniz gerekecektir. Şirketiniz, hisse başına 25 sentlik bir dönüştürme fiyatıyla 1 milyon dolarlık bir konvertibl tahvil çıkarabilir, böylece şirketin mevcut değerlemesinin WEISS hesaplamasını almak zorunda kalmadan yatırımcıların sermayesini hemen koruyabilirsiniz. Ancak piyasaya çıktığınızda, yatırımcınız hisselerini piyasa fiyatlarından satar ve varlıklarını, yatırılan ilk tutarın bu düşük piyasa fiyatına bölünmesine eşit bir miktarda böler.

Tersine Dönüştürülebilir Ürünler Nasıl Yapılır? Çalışıyor musunuz?

Tersine Dönüştürülebilir Senetler (RCN'ler) genellikle dönüştürülebilir krediler veya senetler olarak bilinir. Bu finansal araçlar, bir yatırımcıya kredi görevi görür. Ayrıca, bu yatırımcıya yatırımlarını yatırım yaptıkları şirketin hisselerine dönüştürme fırsatı sunarlar. Süreç, marj üzerinden satın alarak hisse senedi yatırımına biraz benzer, ancak RCN yatırımcıları bunları herhangi bir teminat göstermeden satın alabilir. .

Ters Dönüştürülebilir Not iş planının iki bölümü vardır. Birincisi ne kadar paraya ihtiyacınız olduğu, ikincisi ise onu aldıktan sonra ne yapacağınızdır. Tıpkı sıradan işletmeler gibi, kitle fonlaması da kampanyanız başarılı olmayı hedefliyorsa uygun bir planlama gerektirir. Müşterinizin kim olduğunu, ürün veya hizmetinizi geliştirmenin size ne kadara mal olacağını ve nasıl kâr etmeyi planladığınızı açıklamanız gerekecek. Başarılı olursanız, ilk yatırımınızın on, hatta yüz katını geri alma potansiyeline sahip olacaksınız.

En temel biçiminde, bir RCN, borç verenin (yatırımcının) kredisini gelecekteki bir tarihte, önceden belirlenmiş bir hisse başına fiyattan daha düşük bir tarihte şirketin hisse senetlerine dönüştürmesine izin veren bir kredidir. bugün piyasadan satın almalarına mal oldu. Daha sonra istedikleri zaman hisseleri satabilirler. Dönüştürme seçeneği, vade tarihine kadar ne kadar zaman geçerse geçsin sabit bir fiyatla ayarlanmalıdır, böylece yatırımcıların bonolarını öz sermayeye çevirmeden önce çok erken satın alıp almadıkları veya çok uzun süre bekledikleri konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz. Bu özellik, şirket hisse senedi fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yatırımcının maruz kalabileceği her türlü riski ortadan kaldırır. İhraççı (şirket), ek teminat sağlayıp sağlamayacağını, varsa ne zaman ve hangi fiyattan vereceğini seçebilir. Uygulamada, şartlar üzerinde pazarlık yapılabilir.

RCN Ödemeleri

Tersine Dönüştürülebilir Senetler Ödemeler, vade sonunda değil, geri ödeme sırasında dönüştürülmeleri dışında, geleneksel ödeme senetleri gibi davranır. Başka bir deyişle, yatırımınızdan daha fazla bir tutar geri ödenene kadar olası bir geri ödeme yükümlülüğünüz olur.

Gerçekte, yatırımcı şirketten uzun vadeli borç alır veya yatırım yaptıktan hemen sonra hisselerini dönüştürmüş veya satmış gibi temettü alır. Ters ödeme notlarıyla ilgili temel risk, piyasa oranlarının altında öz sermayeye zorunlu dönüşüme yol açan bir likidite sıkışıklığıdır. Bu, yatırımcıların yatırım anlaşmalarına dahil edilmiş yeterli çıkış stratejilerine sahip olmalarını ve vade sonunda geri ödeyemeyecekleri bir şirkete daha fazla para yatırmamalarını sağlayarak hafifletilebilir.

Dönüştürülebilir Ödeme Notları, ters ödeme notlarından biraz daha karmaşıktır ve belirli geri ödeme koşulları gerektirir. Sabit bir fiyattan, ancak yalnızca belirli kilometre taşları veya hedefler (genellikle kârlılık ve gelir, kullanıcı sayısı vb. gibi maddi unsurlarla ilgili) karşılandığında dönüştürüleceklerdir. Kilometre taşlarına ulaşılmazsa, faiz dahil tüm ödenmemiş tutarlar derhal ödenecektir. Bu tür anlaşma yapıları çok işe yarayabilir, çünkü şirketlere özkaynakları bu kadar düşük fiyatlarla hisseye dönüştürülmeden önce gerekli sonuçları elde edeceklerine dair bir kesinlik verir.

Bu anlaşmaların dezavantajı, yatırımcıların henüz kârlılığa ulaşmamış şirketlere yatırım yapma riskinin daha fazla farkında olmaları ve bu riski telafi etmek için daha yüksek bir faiz oranı talep etmeleridir. Ödeme notları ayrıca şirketleri kârsız iş modellerinin tuzağına düşürebilir ve makul değerlemelerde yeni yatırımlar elde etmek için çok kritik olan çıkış stratejisini önleyebilir.

RCN'lerle İlişkili Riskler

Unutulmaması gereken ilk şey, RCN'lerin öz sermaye kitle fonlaması platformlarının değil, geleneksel özel yerleşim pazarlarının bir ürünü olduğudur. Ancak, esnek yapıları ve yüksek geri dönüş potansiyelleri nedeniyle son zamanlarda bu platformlar aracılığıyla giderek daha fazla sunulmaktadır.

RCN'ler, bir yatırımcının ödünç verilen sermayesini şirket hissesi ile takas eden ve hem ilk yatırımı hem de %20-50 kârı geri alma vaadi ile takas eden bir tür borç menkul kıymetidir. Bu, yatırımcıların hem anapara hem de bir tür öz sermaye pozisyonundan pay almaları bakımından onları dönüştürülebilir tahvillere benzer kılar. Ancak standart dönüştürülebilir senetlerin aksine, Yatırımcıların mesajlarını adi hisse senedine dönüştürme yükümlülüğü yoktur ve vadesi dolana kadar elinde tutmaları da gerekmez. Bunun yerine, yatırımcının, genellikle 1-3 yıl arasında herhangi bir yerde belirlenen vade tarihinden önce herhangi bir noktada, nakit artı kârın %20-50'si için notunu kapatma (veya kullanma) seçeneği vardır. Bu onları, sonunda adi hisse senedine dönüşecek (bu, gelecekteki kilitlenme dönemlerinden kaçınmak anlamına gelir) menkul kıymetler satmadan sermaye yatırımlarını artırmak isteyen erken aşamadaki şirketler veya bir şirket başarılı olduğunda/olduğunda finansal olarak fayda sağlamak isteyen ancak başarısız olan bir yatırımcı için idealdir. 8217; sahiplik sorumluluklarına bağlı kalmak istemiyor.

RCN'lerle ilişkili ana riskler aşağıdaki gibidir. İlk olarak, bir şirket vadesinden önce iflas ederse veya iflas ederse, o şirkete yatırılan tüm fonlar kaybedilir. İkincisi, bu senetler için ikincil bir piyasa yoktur, yani senet sahibi faizlerini vadesinden önce satmak zorunda kalırsa, muhtemelen başlangıç ​​değerinin %20-50'sine yakınını alacaklardır. Ayrıca, bir şirket yatırım aldıktan sonra değeri yükselir ancak daha sonra zor zamanlar geçirir ve iflas ederse, hiçbir yerleşik geri ödeme mekanizması yatırımcıların ilk önce asıl anaparalarını geri alacaklarını garanti etmez. Bu, yalnızca daha sonra bunun üzerine elde edilen kârları potansiyel olarak geri alabilecekleri anlamına gelir.

Ayrıca, bazı RCN'ler yapılandırılmıştır. İhraç eden şirketin, örneğin finansal performans veya iş genişlemesi ile ilgili olanlar gibi yatırımcı tarafından belirlenen belirli kilometre taşlarını karşılayamadığını varsayalım. Bu durumda, bu kilometre taşları karşılanana kadar gelecekteki tüm faiz ödemelerini kaybederler. Bu özellikle yaygın olmasa da vardır ve yatırımcıların bunlara yatırım yapmadan önce geçerli olabilecek bu tür hükümlerden haberdar olmalarını gerektirir. Son olarak, RCN'ler borçlanma araçları olduklarından, mevcut hissedarların üzerine başka bir alacaklı ekleyerek sermayesini artırmadan bir şirketin risk profilini de artırabilirler.

Sonuç

Ters çevrilebilir notlar ( RCN'ler), bir girişimde hem kurucular hem de yatırımcılar için bir takım avantajlara sahiptir. Kurucular, göreceli basitliklerinden, uzun vadelerinden ve temettü ödemeleri veya faiz gereksinimlerinin olmamasından yararlanabilirler. Yatırımcılar, güvenlik ve izlenebilirlik dahil olmak üzere klasik bir dönüştürülebilir banknotun birçok avantajına sahip olurken, şirket başarılı olursa gelecekteki değer artışlarına da katılır. Ters çevrilebilir banknotlar, standart dönüştürülebilir banknotlara alternatif olarak hızla popülerlik kazanıyor.

Share