Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Nedir?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE), Almanya'da benimsenen iki önemli enflasyonist önlemdir. küresel ekonomi. Bu kılavuzda anlamlarını ve içerdiği her şeyi inceleyelim.

Bir ekonominin büyümesi ve içinde bulunduğu ekosistemdeki insanların rahatına uygun hale gelmesi için belirli mekanizma ve modellerin gözetilmesi ve devreye alınması gerekir. Bu, insanların ekonominin potansiyel durumlarını sezmelerini ve olumlu ya da daha az toksik kalmasını sağlayacak şekilde yönetmelerini sağlayacaktır. Bir piyasanın performansını etkileyen başlıca faktörlerden biri enflasyondur. Bu nedenle, piyasadaki enflasyon eğilimlerini kontrol edebilmek ve halkın rahatı pahasına büyümesini önlemek için bazı hesaplama mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu mekanizmalar arasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) bulunmaktadır.

Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi, ekonomi üzerindeki etkilerini yönetmek amacıyla mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi izlemek için temel olarak benimsenen temel enflasyonist önlemlerdir.

Tüketici Fiyat Endeksi'ne Genel Bakış

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), belirli bir zaman diliminde bir ekonomide önceden belirlenmiş bir mal sepetindeki kalemlerin fiyat düzeyindeki ortalama değişikliği ölçen bir fiyat endeksidir.

Başka bir deyişle, bir kişinin veya hanehalkının tüketim kalıbını oluşturan mal ve hizmet fiyatlarının tahmini ortalamasıdır. Tüketici fiyat endeksi, yiyecek ve içecek, giyim eşyası, tuvalet malzemeleri, konut hizmetleri, ulaşım hizmetleri, tıbbi hizmetler ve daha pek çok öğenin fiyatlarını içerir.

TÜFE, türetilmiş verileri kullandığından her ülke için özel olarak önemlidir. Bir ülkenin para biriminin satın alma gücünü ölçmek için veri. Toplam fiyat seviyesi düştüğünde para biriminin satın alma gücündeki artışı yorumlarken, toplam fiyat seviyesi arttığında tersi olur. Bu nedenle, bir ekonominin para biriminin değerini kontrol etmesine yardımcı olur.

TÜFE temel olarak belirli bir zamanda bir ekonominin durumunu belirtmek için kullanılır. Genellikle belirli altyapıları sağlamayı planlarken, hükümetin çalışanlarının mali kapasitesini ve uygunluk düzeyini ölçmesine yardımcı olur.

TÜFE Hesaplama

TÜFE'nin hesaplanması çok kolay bir süreç ve formül ile yapılır. Basitçe, belirli bir yıldaki pazar sepetinin maliyetinin, bir baz yıldaki pazar sepetinin maliyetine oranıdır. Dolayısıyla, herhangi bir ekonomi için tüketici fiyat endeksini hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

TÜFE = Baz Yılda Pazar Sepetinin Maliyeti / Belirli Yılda Pazar Sepetinin Maliyeti​ × 100

Başka bir deyişle, herhangi bir yıldaki TÜFE'yi bulmak için, t yılındaki pazar sepetinin maliyetini aynı pazar sepetinin baz yıldaki maliyetine bölün.

TÜFE Örnekleri

< p>Tüketici fiyat endeksi, hesaplamanın yapıldığı esasa göre farklı şekillerde raporlanmaktadır. Bu arada, tüm kentsel tüketiciler için tüketici fiyat endeksini ve kentsel ücretli çalışanlar ve büro çalışanları için tüketici fiyat endeksini içeren iki ana TÜFE biçimi vardır.

Tüm kentsel tüketiciler için tüketici fiyat endeksi olarak adlandırılır. TÜFE-U. Kentli nüfusun tüketim oranı, bir ülkede en fazla mal ve hizmet tüketimini kent sakinlerinin yaptığı ve dolayısıyla toplam tüketimin yaklaşık %80'ini veya daha fazlasını temsil ettiği düşünüldüğünde, genellikle halkın genel tüketim oranını ölçmek için kullanılır.

Tüketici fiyat endeksinin başka bir biçimi, CPI-W olarak adlandırılan kentsel ücretliler ve büro çalışanları için tüketici fiyat endeksidir. CPI-W, büro veya ücretli mesleklerden önemli gelir elde eden hanelere odaklanılarak ölçülür. Temel olarak, sosyal güvenlik çalışanlarına ödenen yardımların maliyetlerindeki değişiklikleri yansıtır.

Üretici Fiyat Endeksini Anlamak

Üretici fiyat endeksi (ÜFE), büyük ölçüde üretim maliyetlerine ve satış fiyatına odaklanmıştır. Zaman içinde yerli üretimin etkilediği fiyat seviyesindeki ortalama değişimi ölçer.

Fiyat değişikliklerini müşterilerin bakış açısıyla ölçen tüketici fiyat endeksinin aksine, üretici fiyat endeksi fiyat değişikliklerini üreticilerin bakış açısıyla ölçer. .

Temelde uzun vadeli satın alma anlaşmalarında fiyatları ayarlamak için bir mekanizma olarak kullanılır ve büyük ölçüde yalnızca ev eşyalarına odaklanmaz. Fiyatlar zaman içinde dalgalanmaya bağlı olduğundan, tedarikçilerle uzun vadeli sözleşmeler yapan işletmelerin maliyetleri ayarlamasına yardımcı olan harici bir gösterge görevi görür.

ÜFE, genellikle inşaat, tarımdan üretim şirketlerinin istatistiksel bilgilerini raporlar. , imalat ve madencilik sektörleri.

ÜFE Metodolojisi

Üretici fiyat endeksi, belirli bir dönemin fiyat düzeyindeki ortalama değişikliği tartarken bir temel sayı kullanır. Ardından, üretim arttıkça veya azaldıkça hareketi temel sayıyla karşılaştırır.

ÜFE'nin kullandığı baz periyot sayısı 100'dür. Dolayısıyla, belirli bir ay için ÜFE'si 120 olarak tahmin edilen bir firma olması durumunda. Bu rakam, firmaya normal üretimlerini o ayda yapmanın %20 daha pahalıya mal olduğu anlamına gelmektedir. ay.

Üretici Fiyat Endeksi Örnekleri

Küresel olarak kabul edilen birkaç üretici fiyat endeksi kategorisi vardır. Bunlara Endüstri Düzeyinde Sınıflandırma, Emtia Bazlı Nihai Talep-Ara Talep (FD-ID) ve Emtia Sınıflandırması dahildir.

  • Endüstri tabanlı grup, üretim fiyatı hareketlerini endüstri düzeyinde tartıyor. Temel olarak, sektörün net çıktısını hesaplayarak, sektör dışındaki çıktılardan alınan fiyatlardaki değişiklikleri takip eder.
  • Emtia Bazlı Nihai Talep-Ara Talep ( FD-ID), mallar, hizmetler ve inşaat endekslerini alt ürün sınıflarında yeniden gruplamak için kullanılır. Bu nedenle, ürünlerin belirli alıcılarını analiz etmek.
  • Emtia Sınıflandırması, benzerliğe ve ürün yapısına göre mal ve hizmetleri birleştirmeye odaklanır.

Ticaret TÜFE ve ÜFE

Daha önce de belirtildiği gibi, TÜFE ve ÜFE'nin her ikisi de araçlardır. Bir ekonomideki enflasyon ve fiyat eğilimlerini izlemek için kullanılır. Bir dizi mal ve hizmetin fiyatındaki değişimi hesaplamak için kullanılırlar, dolayısıyla zaman içinde fiyat enflasyonunun bir göstergesi olarak işlev görürler.

Tüccarlar, belirli bir süre boyunca tüketicilerin ve üreticilerin karşılaştığı fiyat gelişmelerini ölçmek için bu ölçümleri kullanabilir. Dolayısıyla, tüccarların bu enflasyonist önlemlerden verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için, çeşitli perakende satış raporu aracılığıyla genel emtia görünümünü gözlemleyerek bu istatistiklerin yayınlanmasına hazırlanabilirler.

ÜFE ve TÜFE Arasındaki Temel Farklılıklar

Tüketici fiyat endeksini üretici fiyat endeksinden özel olarak ayıran birkaç faktör vardır. Bunlardan bazıları:

  • Hedeflenen mal ve hizmetlerdeki farklılıklar. ÜFE, üreticilerin çıktılarına odaklanırken TÜFE, tüketiciler tarafından satın alınan ev eşyalarına odaklanır.
  • ÜFE ve TÜFE farklı amaçlarla itiraz edilir. Üretici fiyat endeksi, şişirilmiş gelir kaynaklarını ayarlayarak ekonominin reel büyümesini hesaplamaya karşı çıkıyor. Bu arada tüketici fiyat endeksi, gelir ve gider kaynaklarını ayarlayarak yaşam maliyetindeki değişiklikleri hesaplamaya odaklanır.
  • Tüketici fiyat endeksi, fiyat istatistiklerinde satışları ve vergileri içerir, üretici fiyat endeksi ikisini de içermez.

Sonuç

Piyasanın performansı izlenip tahmin edildiğinde, gerekli dağıtımı kolaylaştırır. Piyasayı rayında tutacak mekanizmalar. Bu nedenle, insanlar için iyi bir yaşam standardına yardımcı olmak için ekonominin olumlu eğilimlerini artırmak.

ÜFE ve TÜFE, piyasanın sonucunun doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olan önemli araçlardır. Kuşkusuz bunlar, dünyanın çoğu ülkesinde yüksek oranda benimsenen çok önemli enflasyonist önlemlerdir.

Share